Kết Quả Môn KTM _Lớp CDTH11B_Lớp NCTH3B

July 14, 2011 Comments off

cdth11b

ncth3b

Advertisements

KẾT QUẢ MÔN LINUX2

May 29, 2011 Comments off

Bài giảng môn Kiến Trúc Mạng

April 8, 2011 Comments off

Bài giảng môn An Ninh Mạng

April 8, 2011 Comments off

Điểm thi của các lớp CDTH10C – NCTH2C – NCTH2D

March 25, 2011 Comments off

Thứ tự điểm như sau : Tiểu Luận ( Lab report) – Giữa kỳ – Cuối Kỳ .

Điều kiện dự thi kết thúc môn là các cột điểm từ 5 trở lên.

Lịch thi kết thúc môn các bạn theo dõi trên website của Khoa.

cdth10c

ncth2c

ncth2d

Điểm thi cuối kỳ _ môn ANM_lớp NCTH2D_ca 1

March 14, 2011 Comments off

Xin lỗi các bạn vì trang web của cô bị lỗi nên cô đã upload kết quả trễ.

2D_1_CK

 

Kết quả thi lần 1 và 2 – môn Linux 2 – lớp NCTH2C và NCTH2D

November 12, 2010 Comments off

DSTHL1&2_C

DSTHL1&2D

Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi thực hành cuối kỳ.  Hy vọng các bạn sẽ thi đậu kỳ thi trắc nghiệm sắp tới với điểm cao.