Home > Uncategorized > Lịch thi lại môn KTM 2 cho lớp NCTH1D

Lịch thi lại môn KTM 2 cho lớp NCTH1D

December 1, 2009

Dự kiến vào tuần 18. Ngày thi , phòng thi và danh sách thi lại sẽ được thông báo vào đầu tuần sau.

Advertisements
%d bloggers like this: