Home > Uncategorized > Thông báo khẩn

Thông báo khẩn

December 1, 2009

Tăng giờ thực hành trong các tuần 15,16 và 17 theo lịch như sau :
Tuần 15 – từ 07/12 đến 12/12
1. Lớp NCTH1C – Nhóm 1 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – chiều thứ 2 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11.
2. Lớp NCTH1B – Nhóm 1 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – sáng thứ 3 – Phòng H6.2 – Tiết 2-6
3. Lớp NCTH1B – Nhóm 2 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – chiều thứ 4 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11

Các giờ thực hành theo thời khóa biểu vẫn giữ nguyên. Trên đây là lịch tăng giờ thực hành nhằm đẩy nhanh tiến độ học để các bạn có thêm thởi gian ôn thi. Đề nghị đi học đầy đủ.

Lịch cho tuần 16, 17 sẽ được thông báo trong tuần kế tiếp.

Advertisements
%d bloggers like this: