Home > Uncategorized > Thông báo giờ thực hành cho tuần 16 và 17

Thông báo giờ thực hành cho tuần 16 và 17

December 10, 2009

Tuần 16 – từ 14-12 đến 20-12

1. Lớp NCTH1C – Nhóm 2 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – chiều thứ 2 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11.
2. Lớp NCTH1B – Nhóm 3 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – sáng thứ 3 – Phòng H6.2 – Tiết 2-6
3. Lớp NCTH1B – Nhóm 1 :
Thực hành môn Kiến Trúc Mạng 2 – chiều thứ 4 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11

Tuần 17 – từ 21-12 đến 27-12

1. Lớp NCTH1C – Nhóm3 :
Thực hành môn An Ninh Mạng – chiều thứ 2 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11.
2. Lớp NCTH1B – Nhóm 2 :
Thực hành môn Kiến Trúc Mạng 2 – sáng thứ 3 – Phòng H6.2 – Tiết 2-6
3. Lớp NCTH1B – Nhóm 3 :
Thực hành môn Kiến Trúc Mạng 2 – chiều thứ 4 – Phòng H6.2 – Tiết 7-11

Các giờ thực hành theo thời khóa biểu vẫn giữ nguyên.  Đề nghị đi học đầy đủ.

Advertisements
%d bloggers like this: