Home > Uncategorized > Thông báo lịch thi của lớp NCTH1B và lớp NCTH1C

Thông báo lịch thi của lớp NCTH1B và lớp NCTH1C

December 16, 2009 Leave a comment Go to comments
  1. Lớp NCTH1C – nhóm 3.  Thi cuối kỳ lần 1 – môn An Ninh Mạng  – chiều thứ 2 (28-12-09) – lúc 12h30- phòng H6.02
  2. Lớp NCTH1B – nhóm 3 . Thi cuối kỳ lần 1 – môn Kiến Trúc Mạng 2 – sáng thứ  3 (29-12-09) – lúc 7h15 – phòng H6.02

Lịch thi của các nhóm khác vẫn giữ  nguyên như  đã thông báo trong lớp.

Lịch thi lại sẽ được thông báo chi tiết sau.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: