Home > Uncategorized > Thông báo về lịch thi cuối kỳ lần 2

Thông báo về lịch thi cuối kỳ lần 2

December 25, 2009
  1. Danh sách sinh viên thi cuối kỳ lần 2 của lớp NTCH1B và NCTH1C sẽ được upload lên web vào khoảng cuối ngày thứ 2 – 28/12/09.
  2. Lịch thi lại lần 2 sẽ được tổ chức vào tuần 18 – vào các ngày 30/12 /2009, 31/12/2009 và 01/01/2010 – tại phòng H6.02,H6.03.
  3. Xin lưu ý : Danh sách thi lại chỉ ưu tiên cho những người đã dự thi lần 1 nhưng không đạt. Những bạn vắng mặt vào lần thi vừa rồi không có lý do hoặc lý do không chính đáng sẽ không có tên trong danh sách thi lần 2.
Advertisements
%d bloggers like this: