Home > Uncategorized > Thông báo về Đồ Án Học Phần

Thông báo về Đồ Án Học Phần

December 29, 2009

Những bạn đang làm đồ án học phần do tôi hướng dẫn xin lưu ý :

Các bạn nộp bản báo cáo đồ án học phần và chờ xác nhận được bảo vệ vào sáng ngày thứ tư – 30/12/09. Lúc 7h30. Tại phòng máy H6.03.

Nội dung nộp bao gồm :

  1. Báo cáo đồ án ( bản in hoặc copy)
  2. File trình diễn powerpoint
  3. File demo cách cấu hình lab

Không chấp nhận nộp trễ.

Advertisements
%d bloggers like this: