Home > Uncategorized > Thông báo về lab report và tiểu luận

Thông báo về lab report và tiểu luận

December 31, 2009

Hạn chót để nộp lab report cho 2 môn ANM và KTM2 vào ngày 05-01-2010 lúc 9h tại văn phòng khoa.

Xin lư u ý : các lớp trưởng hoặc Ban cán bộ lớp tập trung tất cả các bài nộp của toàn bộ lớp và ghi lại vào 1 đĩa CD. Trên đĩa CD có ghi rõ lớp, tiểu luận và lab report của môn nào.

Hiện nay có rất nhiều người nộp rải rác qua mail cho giảng viên.  Trường hợp này không được chấp nhận. Đề nghị các bạn nhanh chóng liên lạc với lớp trưởng để nộp bài.  Hình thức nộp bài như đã thông báo cho tất cả các bạn ngay từ đầu học kỳ.  Mỗi lớp nộp 1 CD tiểu luận và lab report cho một môn học.

Những bài có dấu hiệu copy hoặc không có khả năng chứng minh là do sinh viên tự làm sẽ không có điểm.

Advertisements
%d bloggers like this: