Home > Uncategorized > Thông báo khẩn về việc thi thực hành cuối kỳ.

Thông báo khẩn về việc thi thực hành cuối kỳ.

June 18, 2010

Do tình hình nhà trường bị cúp điện thường xuyên làm ảnh hưởng đến tiến độ học và thi của các lớp, do đó cô tổ chức thi cuối kỳ cho lớp NCTH2D vào tuần 17 ( 21 – 06- 2010 ) vào chiều ngày thứ  2 ( 21-06) và sáng ngày thứ 6 ( 25-06)

Mỗi một buổi sẽ có 2 ca thi riêng biệt và danh sách thi có thay đổi , do đó ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN XEM KỸ NGÀY THI, GIỜ THI CỦA BẠN TRONG CẢ 2 DANH SÁCH ĐÍNH KÈM.

ĐỀ NGHỊ CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI ĐÚNG GIỜ.

CHUẨN BỊ MÁY ẢO VÀ CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ MÀ CÔ ĐÃ GỞI TRONG CÁC GIỜ THỰC HÀNH.

DSKTCK_NCTH2D_1

DSKTCK_NCTH2D_2

NỘI DUNG THI BAO QUÁT CÁC BÀI LAB MÀ BẠN ĐÃ ĐƯỢC THỰC HÀNH.

Các buổi thực hành còn lại sẽ được bổ sung sau.

Advertisements
%d bloggers like this: