Home > Uncategorized > Điểm thi cuối kỳ – TCTH36C

Điểm thi cuối kỳ – TCTH36C

June 21, 2010

KTM2_TC36_C

DANH SÁCH KIỂM TRA CUỐI KỲ
Lớp : TCTH36C Môn : KTM2 Phòng Thi : H8.01
Ngày Thi    : 31/5/2010
STT MSSV Họ Tên Điểm Số Máy Ký Tên
1 08164261 Vũ Chí Cương 7
2 08184271 Trương Quốc Cường 0
3 08176661 Nguyễn Tiến Duy 2
4 08117011 Nguyễn Thái Dương 1
5 08157991 Nguyễn Trần Anh Dương 6
6 08148041 Nguyễn Thiên Đức
7 08199761 Nguyễn Hòang Giang 6
8 08160141 Nguyễn Khắc Hai 6
9 08174511 Đặng Phạm Duyên Hạnh 7.5
10 08148391 Trần Đỗ Công Hòang 2
11 08141691 Đỗ Thị Ngọc Huyền 6
12 08259611 Bùi Văn Hùynh 6
13 08263141 Nguyễn Thanh Hưng 6
14 08161561 Đỗ Thị Thu Hường 5
15 08146961 Hùynh Trọng Khanh 7
16 08226991 Trần Hữu Kiên Long 1
17 07623841 Ngô Kim Long 1
18 08199101 Bùi Thị Mỹ 3
19 08132731 Dương Thị Ngọc Mỹ 2
20 08123991 Đỗ Văn Nam
21 08118931 Nguyễn Văn Nam 0
22 08137131 Lương Hiếu Nghĩa
23 08122161 Hòang Thúy Nguyện 3
24 08138621 Hùynh Trọng Nhơn
25 08128261 Nguyễn Thị Phấn 5
26 08139551 Trương Văn Phước 1
27 08132241 Nguyễn Nhật Minh Quân 6
28 08091211 Phạm Minh Quân 6.5
29 08158671 Phạm Phú Quốc 0
30 08159401 Nguyễn Ngọc Thanh Sang 6
31 08136221 Vương Đức Tài 0
32 08130841 Lê Minh Tân 0
33 08124301 Lý Hòang Tân 3
34 08126021 Phạm Chí Thanh 7.5
35 07639451 Đinh Quốc Thái 1
36 08075281 Nguyễn Hoàng Thái 1
37 08080161 Nguyễn Tất Thắng
38 08131641 Trần Thanh Thiên 1
39 08133691 Trang Công Thiện 2
40 08141961 Nguyễn Thị Thanh Thúy 5
41 08124001 Trần Công Thượng 9
42 08125121 Đòan Tân Tiến 0
43 08142081 Nguyễn Đăng Tiếng 0
44 08136761 Nguyễn Văn Tiệp
45 08155861 Nguyễn Quang Tính 5
46 08156581 Huỳnh Lê Đức Tín 0
47 08199791 Lê Trung Tín 4
48 08127021 Nguyễn Đình Tòan 4
49 08119051 Nguyễn Văn Tới 1
50 08116381 Vũ Xuân Trọng 0
51 08136701 Lê Quang Trung 2
52 08094611 Vũ Kim Trung 1
53 08126911 Nguyễn Viễn Trường
54 08131401 Nguyễn Quốc Tuấn 0
55 08127761 Trương Anh Tuấn 4
56 08142891 Nguyễn Hùynh Minh Tuấn 8
57 08121131 Nguyễn Minh Tuấn 5.5
58 08136891 Lê Thị Ngọc Uyên 8
59 08199781 Lê Nguyễn Thị Quốc Vy
60 08134081 Trần Nguyên Hà Vỹ 3
Advertisements
%d bloggers like this: