Home > Uncategorized > Thông báo thi lại GK liên quan đến Trần Vĩnh Lộc và Nguyễn Thành Phước – Lớp TCTH36B

Thông báo thi lại GK liên quan đến Trần Vĩnh Lộc và Nguyễn Thành Phước – Lớp TCTH36B

June 21, 2010

Sáng thứ 6 tuần này hoặc chiều thứ 2 tuần tới ( 28/06),  2 bạn thi lại giữa kỳ tại phòng H81,  lúc 7:00 hoặc 13:00. Do cô bị lạc mất bài làm giữa kỳ của bạn.

Advertisements
%d bloggers like this: