Home > Uncategorized > Kết quả thi cuối kỳ – NCTH2D

Kết quả thi cuối kỳ – NCTH2D

June 26, 2010

KQCK_NCTH2D_1

KQCK_NCTH2D_2

Những bạn từ 3 điểm trở xuống trong danh sách 1 thi lại lần 2 vào 12:30 ngày thứ 2 ( 28-06) – phòng H81.

Những bạn từ 3 điểm trở xuống trong danh sách 2 thi lại lần 2 vào 15:00 ngày thứ 2 ( 28-06) – phòng H81.

Advertisements
%d bloggers like this: