Home > Uncategorized > Thông báo về kết quả thi môn KTM2

Thông báo về kết quả thi môn KTM2

July 6, 2010

Cô thông báo cho các lớp học môn KTM2 trong học kỳ này về điểm thi của bạn.

Do tình hình nhà trường bị cúp điện thường xuyên làm ảnh hưởng đến tiến độ học và thi của các bạn, do đó bạn thi trắc nghiệm trước khi thi thực hành cuối kỳ. Những bạn nào đã thi đậu thực hành cuối kỳ và trắc nghiệm thì không phải lo lắng về việc học lại môn này. Các bạn có thể lo ôn thi tốt nghiệp. Cô sẽ chỉnh lý điểm lại và thông báo đến bạn sớm nhất trong tuần sau.

Advertisements
%d bloggers like this: