Home > Uncategorized > Thông báo về điểm Linux 2

Thông báo về điểm Linux 2

July 9, 2010

Điểm của các bạn cô đã đưa cho trường sau ngày thi 1 ngày. Hiện giờ cô không có giữ bản điểm môn linux2.  Cô sẽ cập nhật điểm trên blog cho các bạn vào ngày thứ 2, buổi chiều. Và sẽ thông báo những bạn được thi lại môn ANM và Linux 2 ngày giờ và phòng thi cụ thể.

Advertisements
%d bloggers like this: