Home > Uncategorized > Kết quả Linux2 _lần 1

Kết quả Linux2 _lần 1

November 6, 2010

KetquaL1_C

KetquaL1_D

 

Lịch thi lại sẽ được sắp xếp và đăng muộn nhất vào trưa thứ 2 tới.  Riêng lớp NCTH2D – ca thi thứ 2 vào sáng thứ 6 vừa rồi , các bạn sẽ thi lần 1 vào sáng thứ 4 tuần tới ( 10/11).

Advertisements
%d bloggers like this: