Home > Uncategorized > Điểm thi của các lớp CDTH10C – NCTH2C – NCTH2D

Điểm thi của các lớp CDTH10C – NCTH2C – NCTH2D

March 25, 2011

Thứ tự điểm như sau : Tiểu Luận ( Lab report) – Giữa kỳ – Cuối Kỳ .

Điều kiện dự thi kết thúc môn là các cột điểm từ 5 trở lên.

Lịch thi kết thúc môn các bạn theo dõi trên website của Khoa.

cdth10c

ncth2c

ncth2d

Advertisements
%d bloggers like this: